התוכניות שלי

קורס הכשרה למאמנות אכילה
14 יום ניקוי גוף
 ללא ליווי
מסגרת קבוצתית שנתית תומכת
תכנית מלאה ל 60 יום 
תפריט מבוסס איזון 1
טעימה השיטה ללא ליווי