"ניתן לבטל את הרישום לתוכנית מיום ההרשמה וביצוע התשלום ועד שבעה ימים לאחר תחילת התוכנית המקוונת (פתיחת התכנית למשתמש/ת),
ובלבד שהביטול ייעשה בפניה בכתב לכתובת הדוא"ל [email protected] (להלן:"ביטול ההרשמה")"

"חברת אס.אמ.אל. יעוץ יזמות והשקעות בע"מ (להלן: "החברה") מעניקה ללקוחותיה תמיכה וייעוץ במטרה לסייע ללקוחותיה
אולם אין היא ו/או מי מטעמה מתחייבת לתוצאות ו/או הצלחה. בהצטרפותך לתכנית הנך מסכימה ומקבלת את האמור לעיל,
וכן מצהירה כי השתתפותך בתכנית הנה על אחריותך האישית בלבד וכי הנך מוותרת על כל טענה או תביעה
כלפי החברה בקשר עם השתתפותך בתכנית"